Tumbnails

Thumbnails

De thumbnail is de afbeelding die je opmerkt en automatische op klikt .Het heeft dezelfde functie als een goede boek cover.Met een goede opvallende thumbnail wordt  er meer geklikt  zodat je de bewuste video gaat bekijken. De afbeelding geeft de inhoudelijke waarde van jouw video weer. YouTube verkiest een geoptimaliseerde thumbnail voor je video. Wanneer men niet direct weet hoe men een geslaagde thumbnail maakt voorziet YouTube automatische een screenshot als thumbnail.Die zijn niet slecht, maar toch relevant met de inhoud althans.